Søndagsskolekonsulenten hjelper deg

Søndagsskolekonsulentene jobber for å bistå søndagsskoler/barnegrupper og ledere i form av veiledning, kurs, oppfølging og inspirasjon. Konsulentene bor og jobber rundt i hele landet, og er godt kjent i sitt eget distrikt. Det gjør det enklere å bistå deg som lokal leder!

Din lokale søndagsskolekonsulent

  • hjelper deg i gang ved oppstart av en ny søndagsskole eller barnegruppe
  • følger opp deg og din barnegruppe med det du trenger, også med forbønn
  • jobber for å bygge gode fellesskap for lokale barnegruppeledere 
  • tilbyr opplæring i Sprell Levende og annet pedagogisk materiell fra Søndagsskolen Norge
  • hjelper deg å velge det beste opplegget for akkurat din barnegruppe
  • kommer gjerne på besøk til søndagsskoler, familiegudstjenester eller andre samlinger
  • arrangerer inspirasjonskurs, temakvelder, lederkurs mm for barnegruppeledere
  • kan arrangere Slush-kurs for 10-14åringene i din menighet

Konsulentene har også kontakt med lokale menigheter og forsamlinger, og inviterer til samarbeid om trosopplæringen. De deltar gjerne i møter med stab, trosopplærere, sokneråd eller frivillige.