Personvernerklæring

Vi er opptatt av å verne om dine personlige opplysninger. Denne personvernerklæringen forklarer hvilken informasjon vi lagrer og hvordan vi bruker den. Den beskriver også hvilke rettigheter du har.

Søndagsskolen Norge behandler personopplysninger om medlemmer, givere, kunder og frivillige.  Generalsekretær Gøran Byberg er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Personopplysningsloven gir alle registrerte rett til å kreve opplyst hvilke personopplysninger som er registrert om deg, samt krav på at uriktige/ufullstendige opplysninger, eller opplysninger som det ikke er adgang til å behandle, blir rettet, slettet eller supplert.

Forespørsler om hvilke opplysninger som er registrert om deg,  eller ønske om retting eller sletting av data, kan sendes skriftlig til følgende adresser:

post@sondagsskolen.no

Søndagsskolen Norge
Postboks 98 Sentrum, 0101 Oslo

Hvorfor vi samler inn personopplysninger

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. Innmelding. For å bli medlem i Søndagsskolen Norge må du oppgi personopplysninger vi trenger for å håndtere din gruppes medlemskap. Vi ber da om navn, adresse, e-postadresse og mobilnummer for utsendelse av nyhetsbrev og for kommunikasjon om medlemskapet.

2. Givere. Ved å gi en gave til Søndagsskolen Norge blir de opplysninger giver oppgir registrert i vårt giverregister. Det er også mulig å gi gaven anonymt. Givere som registreres får tilsendt informasjon om Søndagsskolen Norge. Givere som ønsker skattefradrag må oppgi personnummer.

3. Kunder. Ved kjøp av produkter i søndagsskolebutikken må du oppgi personopplysninger som navn, adresse, e-postadresse og mobilnummer for utsendelse av faktura og varelevering, samt nyhetsbrev og tilbud fra Søndagsskolen Norge

3. Statistikk. Fordi Søndagsskolen Norge fører generell medlemsstatistikk, vil du samtidig med innmelding bli bedt om å registrere kjønn og fødselsdato. Medlemmene i de enkelte gruppene er barn, og den enkelte leder registrerer barnets navn, adresse og fødselsdato for å oppfylle kravene for statsstøtte.

4. Spørreundersøkelser. Vi sender ut spørreundersøkelser som har til formål å gi innsikt om for eksempel produktene, arrangementer eller andre ting knyttet til organisasjonens drift. Du vil alltid få beskjed om hva som er hensikten med undersøkelsen og hvorvidt den er anonym eller ikke.

5. Påmelding til våre arrangement. Ved påmelding blir du oppført på en deltakerliste. Vi sender deg også informasjon om arrangementet på e-post og/eller mobil og ber om informasjon om eventuelle allergier og tilrettelegging i den anledning.

6. Abonnement på vårt nyhetsbrev. Hvis du ikke er medlem, men ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev, må du oppgi din e-postadresse. E-postadressen lagres i database, deles ikke, og blir slettet når du avslutter abonnementet. E-postadressen slettes også hvis vi får beskjed om at den er inaktiv.

7. Nettsidene sondagsskolen.no, himlabra.no og butikken.sondagsskolen.no. Ved å besøke våre nettsteder samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler/cookies, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse. Vi bruker følgende analyseverktøy og tredjepartsløsninger: Google Analytics som analyseverktøy/tredjepartsløsning.  Googles personvernregler .

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Søndagsskolen Norge bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi samarbeider også med andre underleverandører (databehandlere) som leverer tjenester vi trenger for å håndtere ditt medlemskap, din givertjeneste eller kunderelasjon med oss. Databehandlere skal kun behandle personopplysninger for formål som er spesifisert i våre avtaler. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Google (leverandør av it-tjenester som e-post og lignende)
 • Mailchimp (utsendelse av nyhetsbrev)
 • Focusnet (leverandør av medlems- og giversystem)
 • Wufoo (online skjemaer)
 • Norse (nettsidene)
 • Check-in (påmelding)
 • Job-Sys (jobbsøknader)
 • Butikkpikene (søndagsskolebutikken)
 • Nets AS (elektronisk utgående fakturering)
 • Flisa trykkeri AS (adresser for vareutsendelse)
 • Pitney Bowes AS (frankering av postutsendelser)

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Ved utmelding eller avslutting av giver-/kundeforhold slettes alle dine opplysninger fra vår medlems- og giverbase, unntatt opplysninger som regnskapsloven krever at vi beholder i fem år.

Forandringer i personvernerklæringen

Vi kan komme til å gjøre endringer i vår personvernerklæring. Du vil alltid finne den nyeste versjonen her. Ved oppdateringer som er av stor betydning for vår behandling av personopplysninger, eller som kan være viktige for deg, vil du også få informasjon om dette i god tid før oppdateringene trer i kraft.

Om du har spørsmål knyttet til personvern, kan du ringe oss på telefon 22 08 71 00 eller  sende e-post