Om oss

Søndagsskolen Norge er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.
Vi bygger på en evangelisk-luthersk basis, og er økumenisk orientert.

Søndagsskolen Norge (Norsk Søndagsskoleforbund fram til 2012) ble stiftet i 1889. 
I dag består organisasjonen av ca 900 søndagsskoler, 21 500 medlemmer og 4 000 frivillige søndagsskoleledere. 

Søndagsskolen Norge vil:

  • styrke barnas tro og hjelpe dem til å følge Jesus
  • kalle og utruste søndagsskoleledere
  • opprette nye søndagsskoler og barnegrupper
  • støtte trosopplæringen i hjemmet